Kvinnor får skadestånd

De flesta av de drygt 100 kvinnor som i slutet av 90-talet stämde p-pillertillverkaren Organon, har nu fått ersättning från läkemedelsförsäkringen. Det handlar om belopp från några tusenlappar upp till fem miljoner kronor. Kvinnorna som stämde p-pillertillverkaren hade drabbats av blodproppar efter att de ätit av p-pillrena Desolette och Mercilon. Bland de kvinnor som stämde tillverkaren finns också kvinnor från Sjuhärad.

Bland annat så drabbades i början av 90-talet fyra unga kvinnor i Boråstrakten, alla i 20-årsåldern, av blodproppar som sattes i samband med användningen av p-piller. Under snart fyra år har advokatbyrån Juristhuset, som företräder samtliga kvinnor som stämt Organon, förhandlat med läkemedelsbolagens försäkringsbolag. Å enligt Per-Anton Olsson på Juristhuset har snart samtliga kvinnor, utom några stycken som dragit tillbaka sina stämningar, fått ersättning från försäkringen - de lindrigast skadade några tusenlappar å några stycken som fått allvarliga men för livet efter en blodpropp i till exempel hjärtat eller hjärnan, har fått ut försäkringens maxbelopp: fem miljoner kronor.

Av de drygt 100 kvinnorna som stämt p-pillertillverkaren Organon, återstår nu 7-8 stycken, där det ännu inte är klart hur stor ersättning de ska få. De två p-piller som det handlat om i den här processen är Desolette och Mercilon, som tillhör de så kallade tredje generationens p-piller. Å bland annat Europeiska läkemedelsmyndigheten har konstaterat att risken för blodpropp är lite högre med just de här p-pillrena jämfört med andra, men eftersom nyttan med pillrena ändå anses vara större än riskerna, så fortsätter de att säljas.