Idrottsföreningar satsar på billigare värme

Höga energipriser gör nu att även idrottsföreningar ser sig om efter nya uppvärmningssätt. Äspereds IF har fått ett kommunalt bidrag för bergvärme till sin klubbstuga.

- Oljepriset har rakat i höjden, säger Bengt Gustavsson ordförande i Äspereds IF. Värme och varmvatten i klubbstugan kostar upp mot 80 000 kronor om året.

De senaste åren har allt fler privatpersoner borrat efter bergvärme. Under år 2002 tillkom 23 000 bergvärmebrunnar. För 10 år sedan borrades färre än 1 000 nya bergvärmehål per år.

Sparsörs AIK överväger jordvärme som alternativ uppvärmning.