Trafikkaoset i Sjuhäradsbygden

Snön som fallit över Sjuhärad har vållat stora bekymmer i trafiken. Hela Västsverige har haft problem men Vägverket uppger att bekymren är värst i Sjuhärad. Flera trafikolyckor har inträffat men hittills inga av allvarligare karaktär.

Trafikpropparna är flera på grund av snöovädret. På exempelvis riksväg 40 vid Rångedala går trafiken i östergående riktning mycket långsamt. På riksväg 41 vid Annelundsmotet i Borås är det trafikstockning i södergående riktning, liksom på riksväg 27 förbi Gånghester och Målsryd.
Busstrafiken har också drabbats av förseningar. Och på grund av vädret har även flygtrafiken på Landvetter påverkats med både inställda flygningar och förseningar.
Och även på akuten på borås lasarett har man märkt av det hala väglaget. Flera patienter har kommit in med stukade handleder och misstänkta benbrott.
Men Vägverket meddelar att alla plogbilar är igång i området.