Mark-läkare friad, men erinras ändå

Personalen på ett servicehem i Mark missade att en äldre man fått en hjärnblödning efter ett fall.
Läkaren som bedömde mannens tilltånd per telefon frias visserligen av Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd, men får han en erinran för bristande journalföring.

Det var i februari 2002 som en 79-årig man i Marks kommun föll baklänges i sin rullstol och slog huvudet i asfalten.
Den läkare som hade helgjour gjorde en bedömning per telefon att mannen inte behövde tas till sjukhus, istället skulle han övervakas av den nattpersonal som fanns på 79-åringens boende.
Dagen efter skickdes mannen till sjukhus av en annan läkare och där upptäcktes det att han hade fått en hjärnblödning - något som helgjourläkaren alltså missat itelefonsamtalen.
Socialstyrelsen tyckte att läkaren som hade helgjouren hade gjorde fel som inte undersökte patienten själv och de bedömde även att patienten inte fick tillräcklig övervakning på sitt boende, och anmälde de läkaren för att han inte dokumenterat kontakterna med sjuksköterskan, något som ska göras enligt patientjournallagen.
Det här sammantaget gjorde att socialstyrelsen tyckte att läkaren skulle få en diciplinpåföljd

Men hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd friar läkaren

En tidigare upptäckt av hjärnblädningen skulle inte ha förändrat sjukdomsförloppet och vården var tillräcklig eftersom mannen bodde på ett servicehem,

däremot får läkaren en erinran för att han inte skrivit journal över händelsen, något som läkaren också medgett och inte kunnat förklara