Flygande hjälp för nyfödda

Ambulanshelikoptern i Västra Götaland vill ha ny utrustning för att bättre kunna hjälpa för tidigt födda barn med sjukdomar.

Samarbetet skulle gå till så att läkare från Göteborg flygs till den förlossningsavdelning där det sjuka barnet har fötts, istället för att barnet transporteras landvägen till Drottning Silvias barnsjukhus. På så sätt skulle vården förbättras avsevärt för de minst 50 barn som årligen föds svårt sjuka i regionen .

Verksamheten skulle kunna vara igång till sommaren nästa år, men då krävs att politikerna skjuter till över 700.000 kronor till verksamheten, enligt Sven Martinell som är verksamhetschef för ambulanshelikoptern i Västra Götaland.