Strid om Hössna ska heta Hössna

Den planerade sammanslagningen av de tre församlingarna i Hössna, Gullered och Strängsered har orsakat en namnstrid.
Stiftsstyrelsen har beslutat att den nya församlingen ska heta Hössna församling - tvärt emot vad de som bor där vill.

Att församlingarna ska slås samman råder det ingen oenighet om i Hössna, Gullered och Strängsered. Inte heller vad den ska heta - nämligen Östra Redvägs församling. Och det är ett namn som redan används flitigt och är inarbetat i området. Men när stiftsstyrelsen beslutade i namnfrågan gick man inte på ortbornas linje - utan lyssnade mer på synpunkterna från lantmäteriverket och språk- och folkminnesinstitutet som föredrar namnet Hössna församling.
Enligt vedertagen praxis väljs nämligen namnet på den största förssamlingen när flera församlingar slås samman. Dessutom finns det fler församlingar än Hössna, Gullered och Strängsered som ligger i de östra delarna av Redväg.