Medborgarkontor får vara kvar

Medborgarkontoret i Torestorp stängs inte till nyår som först var tänkt. Istället får det en en extra frist på ytterligare ett halvår.

Byalagen i Älekulla, Torestorp och Öxabäck bad att få betänketid innan medborgarkontoret lades ner. De ville ha tid för att se om man kunde hitta nya formner att ha kommunal verksamhet i området. Lars Olof Johansson. som är centerpartistisk ordförande i kommunstyrelsen i Mark, säger att han tyckte det var trevlig när byalagen kom och sa att de hade idéer som de ville utveckla innan beslut togs.
-Då tyckte jag det var självklart att inte lägga ner medborgarkontoret i det ögonblicket.

-Min långsiktiga vision är att byalagen ska bli de som tar vara på den yttersta demokratin i samhället, gräsrotsdemokratin och riktigt långt bort i min vision att man kan ta tillbaka något som sockenstämmor, säger Lars Olof Johansson.

Kommunpolitikerna letar nu nya former hur man ska möta invånarna i dom många småorter som Mark består av.

Lars-Olof Johansson är kommunstyrelsens ordförande.