HERRLJUNGA

Stationen kan bli kulturhus

Herrljungas anrika järnvägsstation kan komma att bli ett kulturhus. Idéer som finns är att flytta kulturhuset, biblioteket och fritidsverksamheten för ungdomar till stationen.

Delar av stationen i Herrljunga står oanvänt idag, och kommunen har nu fått 60 000 kronor från Sjuhärads kommunalförbund för att undersöka vad man kan göra med huset.

Studien om stationshusets framtid ska vara klar sista oktober - då ska ett konkret förslag läggas fram.

Flyttar Kulturhuset och biblioteket är tanken att dess nuvarande lokaler ska ombildas till centrala lägenheter.