Sjuhäradskommuner lät bli att svara på enkät om kvinnovåld

Flera kommuner i Västra Götaland har låtit bli att svara på Amnestys enkät om kvinnovåld som presenteras idag. Totalt har 20 av 49 kommuner i Västra Götaland svarat på enkäten och i Sjuhärad är det bara Tranemo som har besvarat frågorna om vad kommunerna gör för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Av Sveriges 289 kommuner svarade knappt hälften på enkäten. Och Amnesty konstaterar att det är stor skillnad mellan hur kommunerna arbetar för kvinnofrid. I många kommuner pågår ett intensivt arbete för att ge de våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp på olika sätt. Men på andra håll är bristerna stora.

Borås stad säger till SR Sjuhärad att man har skrivit ett svar till Amnesty, men av någon anledning finns svaret inte med i den redovisade enkäten.