SJUHÄRAD

Många nekas att bli präst

1:38 min

Var femte prästkandidat i Svenska kyrkan har fått nej till att bli präst i Skara stift under den senaste sexårsperioden. Det är dubbelt så många som i början av 2000-talet. Orsaken är att de saknar kyrklig förankring.

– Vi har relativt många som kommer från ickekyrkliga miljöer som vill utbilda sig till präster. Det heller inte ovanligt att de med frikyrkobakgrund kommer till oss. De är naturligtvis välkomna men de måste hitta var de har sitt hjärta någonstans. Att växa in i den tradition som är Svenska kyrkans, säger Thomas Grunselius stiftsadjunkt i Skara stift.

Dubbelt så många får nej
Under den första halvan av 2000-talet fick var tionde prästkandidat nej från stiftet. Under de senaste sex åren var det dubbelt så många - av 52 prästkandidater fick 10 nej. Och orsaken är oftast att de saknar kyrklig förankring.

Thomas Grunselius är ändå inte förvånad över att så många utan kyrklig bakgrund vill bli präst.

– Har man en fallenhet för att vara vårdande i sin personlighet så tror jag inte alls att det är underligt att man söker sig till kyrkan för att få en möjlighet att hjälpa andra.

Alla kanske inte behöver bli präst
Den som får ett nej erbjuds stödsamtal - och får en ny chans att ansöka om att bli präst eller kanske diakon efter fem år.

– Kyrkan behöver människor i olika uppdrag. Alla kanske inte behöver bli präster men vi har behov av alla människor.

Thomas Grunselius har också en uppmaning till alla prästkandidater som får ett nej:

– Slit kyrkbänk säger jag. Försök växa in i församlingen och kom tillbaka sedan.