SVENLJUNGA

Fler ska handla i Svenljunga

Nu satsas pengar för att få fart på handeln i Svenljunga. Kommunen, handlarna och fastighetsägarna ska bilda en samverkansgrupp för att få fler att välja att handla i Svenljunga istället för att göra det i en annan kommun.

De privata fastighetsföretagen och intresseföreningen Fastighetsägarna GFR satsar nu 50 000 kronor var på projektet Svenljunga Köping.

Det första problemet för samverkansgruppen måste ta tag i är att försöka fylla tomma affärslokaler i Svenljunga. Många väljer att handla någonannstans än i Svenljunga. Det är en trend som de inblandade nu vill ändra på

– För att få stopp på utflödet måste vi nu kraftsamla och tillsammans engagera oss i handelns utveckling. Lyckas vi bevara den lokala och nära handeln kommer fler på sikt att vilja etablera sig i Svenljunga. En fungerande handel är avgörande för att Svenljunga ska utvecklas i positiv riktning, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Borås i ett pressmeddelande.

– På kort sikt handlar det om att fräscha upp den fysiska miljön både i och utanför lokalerna. Men även ordningsfrågor och renhållning är frågor som bör diskuteras. På lång sikt handlar det om att locka fler till orten, menar Per Arbin.