Mark startar säkerhetsarbete

Som i flera andra kommuner prioriterar man nu säkerhetsarbetet även i Marks kommun. Det gäller bland annat åtgärder mot våld och hot mot personal och förtroendevalda. I dag finns inga stängda dörrar, det att går att gå rakt in till kommunens högsta politiker, kommunstyrelsens ordförande Lars-Olof Johansson.

Kommunpolitikerna i Mark tar nu ställning till en risk- och sårbarahetsanalys. En kartläggning av olika situationer som kan inträffa, allt från brand i skola till en olycka vid Ringhals. Sex olika områden är prioriterade och ett gäller våld och hot mot personal. Vad man sedan ska göra för att förebygga händelser, eller ej önskvärda konsekvenser av olika händelser ska man nu fortsätta att diskutera.