BORÅS

Flera bronsskulpturer stulna - nu hotar inlåsning av konst

1:16 min

Nyligen stals ena halvan av bronsskulpturen "Stor och liten" i Viskafors. Koppartjuvar misstänks ligga bakom. Häromdan upptäcktes att även en annan av kommunens bronsskulpturer - Dansen i Annelundsparken - stulits. Samtidigt har diskussioner  förts om att låsa in de mest stöldbegärliga objekten.

Bengt Wahlgren, (FP), Kulturnämndens ordförande i Borås säger att det är svårt att skydda skulpturerna från stöld och medger att diskusioner har förts om inlåsning av konstverk. 

– Det har vi pratat om, faktiskt, att man plockar undan, säger han.

Men då plockar man ju bort konsten från "skulpturstaden Borås"?

--  Det går inte, säger Wahlgren, inte på sikt. Det är ju också att ge efter och det går ju inte heller. Jag vet inte riktigt hur man ska lösa en sån här fråga. Det bästa för oss alla är att man får fast tjuvarna förstås.

Wahlgren har svårt att uppskatta hur många skulpturer som kan tänkas vara tacksamma byten för koppartjuvar men klart är att staden äger cirka 50 mindre skulpturer, som står på lite mer undanskymda ställen och varav en stor del är gjorda i brons.

– Väldigt många av våra skulpturer är ju bronsskulpturer eftersom brons är ett väldigt härdigt och motståndskraftigt material som tål att stå utomhus. 

Samtidigt ser Wahlgren inte det här att plocka ned och låsa in skulpturerna som någon långsiktig lösning, om den ens är praktiskt möjlig - det skulle till exempel kosta alldeles för mycket. Det skulle även kosta för mycket att larma skulpturerna.

– Det är oerhört kostsamt. Vi har inga såna resurser, säger Kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren.