Svårigheterna för högskolan fortsätter

De ekonomiska svårigheterna för Högskolan i Borås fortsätter. 22 personer på institutionen för vårdvetenskap är redan varslade - och fler kan få gå från andra delar av verksamheten.
Detta trots att högskolan i Borås har ett mycket stort antal sökande.
Rektorn Said Irandoust sammanfattar läget: