Driftsäkerheten i elnäten hotas

Driftssäkerheten i våra elnät är hotad i framtiden - om företagen som sköter näten inte klarar av generationsskiftet som väntar bland personalen.
Bertil Thilander är elchef på Bornet, Borås energi nät.