Hundra passagerare hårsmån från tågolycka

En större tågolycka undveks med en hårsmån i Ljung i mitten av maj. Det visar Banverkets utredning av incidenten som nu är klar och en stor del av skulden läggs på tågklareraren.

Onsdagen den tolfte maj rullar tåg 3833 från Herrljunga in på spår 2 på stationen i Ljung. En minut senare ringer tåg 3844 från Borås i ankomstklockan. Och det är här det går fel.

Tågklareraren lägger av misstag om en växel så att tåget från Borås kommer in på samma spår där tåg 3833 redan står. I samma stund känner tågklareraren instinktivt att något är fel. Lokföraren på Boråståget nödbromsar när han märker att växeln ligger fel och en kollision mellan de båda tågen som sammanlagt hade cirka 100 passagerare kan undvikas.

I Banverkets utredning som just blivit klar står det att tågklareraren hade felaktiga rutiner för klarering av tåg i Ljung, och att han var fullt medveten om att han bröt mot reglerna. Att tågklareraren kände ett större krav på sig att vara snabb och punktlig än när det gällde trafiksäkerheten. Att han var trött och sliten. Dessutom saknades en teknisk barriär som hade hindrat att misstaget inträffade. Och inte heller hade någon riskanalys gjorts.

Efter incidenten byggdes signalsystemet i Ljung om i somras. Tågklareraren miste sin behörighet, men har efter tester återfått den. En inventering av liknande ställverk i hela Västra banregionen har gjorts. Å nu föreslår Banverket att alla ställverk i Sverige bör inventeras.