Allt färre gifter sig i kyrkan

Allt färre brudpar gifter sig i kyrkan.
Det visar svenska kyrkans egen statistik. Också siffrorna för dop, konfirmation och begravningar pekar nedåt.
Allra minst benägna att lova varandra trohet i kyrkan är brudparen i Göteborgs stift.

Drygt hälften - eller 55 % - av dom som gifte sig förra året valde att göra det i svenska kyrkan. Det är en siffra som gått stadigt neråt dom senaste årtiondena, med undantag för i slutet av 80talet - och det hängde samman med att reglerna för änkepensionen ändrades då.
Likadan är trenden för övriga kyrliga cermonier, knappt 7 av tio barn döps i kyrkan jämfört med 8 för tio år sen.
När det gäller antalet konfirmander så har den nedgången varit än mer påtaglig. Förra året var det bara 4 av tio ungdomar läste för prästen och det var särskilt pojkarna som svek.
Statistiken för personer som avlidit och begravs i den svenska kyrkan visar också på en nedgång - men är mer konstant. Nio personer av 10 begravs fortfarande i kyrkan.
Det ska också noteras att det finns stora skillnader i landet, men när det gäller vigslar ligger Gbgs stift i botten - med Stockholm bara aningen bättre. Kanske kan det ses som ett storstadsfenomen...