Miljö

Borås slipper dyr naturgas

1:35 min

Mängden biogas som produceras i Borås har inte räckt till för stadens bussar och bilar, och därför har man varit tvungen att "dryga ut" fordonsgasen med dyr naturgas. Men nu har Borås Energi och Miljö investerat i en ny uppgraderingsanläggning för att kunna utvinna så mycket biogas som möjligt. David Malm är driftingenjör på Borås Energi och Miljö och han tror att man slipper blanda ut fordonsgasen med dyr naturgas framöver.

– Det har ju växt nåt enormt i Borås med fordongasen. Vi har varit varit tvungna att tillsätta naturgas för att ha tillräckligt till bilar och bussar eftersom vi inte har kunnat uppgraderat så mycket som vi velat men nu med den nya uppgraderingen hoppas vi att kunna slippa naturgasen och bli helt fossilfria.

På Sobacken utvinner man biogas av sopor medan man på anläggningen i Gässlösa använder sig av slam. Uppgraderingsmaskinen tvättar bort föroreningar i gasen och gör den på så vis användbar. David Malm förklarar.

– En uppgraderingsanläggning fungerar som så att man producerar sin rågas i rökkammare och då består den av ungefär 60% metan, 30% koldioxid och sen lite vatten, svavelväte och annat. Och för att få ut den i fordonsgasnätet så att bilar ska kunna köra på den måste man ha ungefär 98% metan så då måste man få bort framförallt koldioxiden. Vi får två olika anläggningar vilket gör att vi lär oss båda anläggningarna vilket är bra. Och sen torkar man gasen för att den inte ska fylla ut vatten på gasnätet.

David Malm säger att det finns många fördelar med biogas, och hoppas på att människor ska välja bort det fossila bränslet framöver.

– Det uppenbara är att det är bättre för miljön än vad bensin och diselbilar är men även ska det förhoppningsvis bli billigare för kunden. Man hoppas att regeringen tar rätt beslut så att det ska vara så även i framtiden.