borås

Psykolog från Borås anmäls

Socialstyrelsen riktar kritik mot en psykolog från Borås. Bakgrunden är en anmälan mot psykologen som myndigheten nu granskat.

Anmälan gäller en patient som 2009 flyttade från föräldrahemmet i Mölnlycke till en egen lägenhet i Borås. Patienten i fråga hade under många år lidit av ätstörningar och hopplöshetskänslor, hon hade också vid flera tillfällen vårdats på sluten psykiatrisk avdelning.

Vi flytten till Borås handlades vården av den nu kritiserade psykologen. Behandlingen förefaller ha fungerat väl fram till sommaren 2010 då man gjorde ett uppehåll. När behandlingen sedan återupptogs efter sommaren hade patientens hälsa försämrats kraftigt, och hon tog kort därefter sitt liv.

Socialstyrelsen kritiserar nu psykologen för att inte ha gjort någon strukturerad självmordsriskbedömning. Hon får också kritik för att inte ha kontaktat läkare för en vårdintygsbedömning.