Borås

Handelsbanken kritiseras för att ha stängt av hemlös

1:41 min

Handelsbanken beslut att stänga av hemlöse Pentti Harju-Seppänen i Borås som kund, trots att han inte ens är misstänkt för brott, får nu hård kritik av Bankrättsföreningen.

Som vi berättade förra veckan så är bankens skäl för att stänga av Pentti att han förekommer i en brottsutredning. Men enligt polisen är Pentti inte misstänkt för något brott.

Mats Lönnerblad, ordförande för bankrättsföreningen, menar att Handelsbankens agerande är oacceptabelt.

– Jag tycker det är helt felaktigt. Om banken misstänker att man har begått ett brott så kan man inte få sina krediter uppsagda innan det är fastställt av domstolen, säger Mats Lönnerblad.

Efter närmare 20 år som kund hos Handelsbanken i Borås fick Pentti Harju-Seppänen höra att han inte längre var önskvärd som kund och han uppmanades att avsluta sitt konto. Det skäl som banken har angett är att han förekommer i en brottsutredning som gäller en händelse som inträffat inne på banken.

Enligt Pentti har banken anklagat honom för att vara delaktig i en stöld av en jacka inne på banken - men själv hävdar han att det enda han gjort är att han på väg ut från banken har hejat på de personer som sedan ska ha stulit jackan. Och när vi kontrollerar med polisen i Borås, så finns Pentti heller inte med som misstänkt i någon brottsutredning. Pentti har tagit bankens agerande mot honom hårt.

Handelsbanken står fast vid att den hade skäl nog att stänga av Pentti som kund. Men frågan är om agerandet är förenligt med bankernas så kallade kontraheringsplikt - det vill säga deras lagliga skyldighet att upplåta bankkonton till privatpersoner.

Tomas Tetzell är chefsjurist på bankernas egen förening, Svenska bankföreningen. Han säger att bara misstanke om ett brott knappast kan utgöra skäl för att stänga av en kund.

– Normalt sett inte, man måste ha väldigt goda skäl för att ta ett sådant steg, mer eller mindre känna till att kunden har begått något brottsligt.

Handelsbanken står fast vid att den agerat rätt och bankens presschef Henrik Westman säger till P4 Sjuhärad att Handelsbanken anser att misstanke om brott visst kan räcka för att stänga av en kund.