BORÅS

Nystartszoner splittrar regeringen

Frågan om så kallade nystartszoner splittrar regeringen. Kristdemokraterna tror inte längre på idén att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, som tex Hässleholmen i Borås och Rosengård i Malmö, något som regeringen lanserade strax före valet 2010.

Partiet hänvisar till forskning som tyder på att det inte kommer att ge några ytterligare jobb.

Frågan bereds nu i finansdepartementet. Beskedet från Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna är att partierna ställer sig positiva till nystatzoner.