BORÅS

Skolinspektionen granskar boråsskolor

1:22 min

Skolor i Borås från kritik av Skolinspektionen efter en ny granskning. Alla skolor i Borås kommun granskas, och bland annat krävs förbättringar i svenskundervisningen och kvalitetsarbetet.

 – Vad vi ser allvarligast på just nu är begränsningen av stöd till svenska som andraspråk, det är viktigt. I kvalitétsarbetet har vi sagt att det kanske inte är så lätt att nå dom höga kunskapsresultaten men man måste jobba med kvalitétsarbete, att man alltid följer upp elevernas resultat och att man göra nåt av den uppföljningen, analyserar och följer upp.

Svenska som andra språk och bättre uppföljning är två av de saker som Bodaskolan behöver förbättra enligt skolinspektionen. Just nu inspekteras alla skolenheter i Borås, vilket man gör var fjärde år. Inspektionerna har pågått sen början av januari och fortsätter fram till midsommar men redan nu har dom första rapporterna börjat komma.

Men även om skolinspektionens rapporter bara innehåller kritik så ser ändå Gerhard Eriksson mycket positivt i skolorna han inspekterar. På Bodaskolan ser han bland annat en stabil lärarkår och arbetet med att ta emot nyanlända som några av skolans starkaste sidor

– Jag skulle tänka mig när det gäller Bodaskolan, det förstod jag på taxichauffören när vi åkt från hotellet, att det är en skola som i Boråsarens tankevärld är något sämre och lite rörigare och stökigare. Men det är inte den bild vi har av skolan utan vi har en mer positiv bild.