sjuhärad

Hotfullt att vara vittne

1:39 min

Många unga känner sig hotade och vill inte ställa upp och vittna i en rättegång. Och det är inte ovanligt att även föräldrarna är rädda för vilka konsekvenser det kan få. Brottsofferjourens vittnesstöd i samband med en rättegång är en uppskattad verksamhet.

– Det är klart att det kan upplevas hotfullt att vittna, säger Hans Larsson, ordförande i Brottsofferjouren i Sjuhärad. Och inte sällan så sitter det en eller flera kompisar tillgärningsmannen i rättssalen. Då är det oerhört värdefullt att det åtminstone finns EN som håller på mig.

Och som ung kan det vara extra svårt att vittna vid en rättegång.

– Ungdomar lever i en miljö där man hotar varandra, även om det kanske inte direkt går att leda i bevis.

Det kan gå till så att en ”bråkstake” går fram till någon som ska vittna och frågar vad han eller hon heter, och så skriver upp namnet i handen.

– Det är klart att det är ett jättehot och den som blir utsatt för det bli jätterädd.

Det är inte heller alltid som föräldrarna till någon som är kallad att vittna tycker att det är bra. De vet vad den som är åtalad och hans eller hennes kompisar är kapabla till. Därför vill de av omsorg om sitt barn inte att det ska vittna.

– Föräldrarna kan vara ett problem och motsätta sig att barnet ska vittna av ren omtanke, men det händer väldigt sällan att något vittne blir utsatt för något. Men jag kan förstå rädslan