Västra Götaland

Ny upplaga av boken "Om Sverige"

1:12 min

Nu har Länsstyrelsen i Västra Götraland släppt en tredje upplaga av boken "Om Sverige". I boken kan man få svar på sådant som "Vad gör man på midsommar"? "Vart vänder sig om en myndighet behandlar en illa"? Boken kan går att ladda ned gratis på nätet på nio olika språk.

Målgruppen är först och främst nyanlända invandrare, men många andra kan läsa boken med behållning, säger Linda Karlsson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen.

- Ja, jag tror att det är en bok som många kan läsa egentligen. Som vill få en överblick över det svenska samhället.

Första boken 2010
Det handlar om knappt 200 lättlästa sidor om svensk historia och traditioner, om hur samhället är organiserat, om svenskt vardagsliv, och om vilka rättigheter och skyldigheter man har. Första upplagan av "Om Sverige" kom ut 2010 och producerades av Göteborgs stad, efter att regeringen beslutat om att landets kommuner skulle erbjuda samhällsorientering för nyanlända invandrare. Länsstyrelsen i västra Götaland hoppade på projektet, och nyligen släpptes den tredje uppdaterade upplagan. Och eftersom den är ganska ovanlig i sitt slag så är intresset stort för det här materialet.

- Vi har en stor efterfrågan på det, och det kommer förfrågningar från hela landet, och vår huvudtanke är att det ska vara fritt och lätt tillgängligt för alla. Det är vår utgångspunkt.

Översättning av spanska och thailändska på gång
Nu ligger alltså boken, översatt till engelska, ryska, arabiska, somaliska och fyra andra stora invandrarspråk på nätet - gratis för vem som helst att hämta. Och översättningar är på väg på ytterligare två språk; spanska och thailändska.

Det kan tyckas som en svår uppgift att försöka sammanfatta Sverige i en enda bok, särskilt när man till exempel resonerar om vad som kan tänkas vara typiskt svenskt. Olika avsnitt har också skickats till olika myndigheter och experter för granskning, och några klagomål har man faktiskt inte fått in.

Reporter: Anders Ljungberg SR International