Ulricehamn

Ulricehamnspolitiker i kompromisskonflikt

1:33 min

Det nya skatteutjämningsförslaget mellan kommunerna har vållat konflikt i Ulricehamn. Oppositionsrådet Mattias Josefsson (S) är kritisk till att regeringen har lagt till en statlig miljard som främst gynnar de rika stockholmskommunerna.

– Om regeringen för en gång skull anser sig ha pengar att satsa på kommunerna, så ska det komma alla till del. Hade de skickat ut det som ett stadsbidrag hade Ulricehamn fått drygt två miljoner mer, säger Mattias Josefsson.

Det är komplicerat och det har tagit lång tid att ta fram. Men nu är det nya skatteutjämnigssystemet, som ibland kallas för Robin Hood-skatten, ute på remiss. Det går i korthet ut på att rikare kommuner och landsting via staten får bidra till de som har låga skatteintäkter. Förslaget innebär att de flesta kommuner i Sjuhärad, inklusive Ulricehamn, kommer få mer pengar. Men Mattias Josefsson säger att man hade kunnat få ytterligare 2 miljoner om inte den statliga så kallade kompromissmiljarden, som ska dämpa inkomstbortfallet för de rikare kommunerna, inte lagts till i förslaget. Han vill därför att kommunstyrelsen ska skriva ett yttrande. Men kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) vill inte lyfta frågan på dagordningen.

– Jag ser det som att frågan redan är avgjord. Det här är bara ett sätt för oppositionen att plocka billiga poänger, säger Lars Holmin.

Men är inte tanken att ni ska yttra er över det här förslaget som är ute på remiss?

Det väljer vi själva, hur vi vill göra och vad vi vill använda våra tjänstemän till. De är redan överbelastade.

Lars Holmin menar också att den så kallade kompromissmiljarden kommer gynna Ulricehamn på sikt.

– De pengarna behövs för de kommuner som står för en stor del av vår tillväxt, säger Lars Holmin.