Mark

Fortsatt ledningskaos hos socialen i Mark

Turbulensen på socialkontoret i Marks kommun fortsätter. Nu har den nya socialchefen Birgitta Andersson sjukskrivits mars månad ut. Hon har bara arbetat i fem veckor men fått uppleva en mycket omtumlande start på det nya jobbet.

Två av de högsta cheferna slutar inom kort, och det gör de i protest mot tillsättningen av Birgitta Andersson som ny chef för socialkontoret.

Birgitta Andersson är sjukskriven till den sista mars i ett första skede. Samtidigt pågår processen med att ersätta de två avhoppade cheferna.