herrljunga

Skola i Herrljunga anmäld för sekretessbrott

Herrljunga kommun har polisanmält ett sekretessbrott, som skett vid en skola i Herrljunga. Enligt utbildningschefen Bodil Jivegård har information om en elev som inte längre går i skola i kommunen förmedlats på ett sätt som inte är tillåtet.

Information har sedan nått en föräldragrupp i den skola dit eleven har flyttat, och den har getts på ett sådant sätt att det kan försvåra för eleven där.

Från Herrljunga kommuns utbildningsförvaltning ser man mycket allvarligt på det som skett.