Skolor vill lära sig hjälpa barn till missbrukare

1:38 min

Var tredje skola vill ha mer kunskap i hur de ska hantera barn med psykisk ohälsa. P4 Sjuhärad berättade igår att vart femte barn har en förälder med alkoholproblem och att dessa barn sällan får stöd.

Anne Davidsson är kurator på Bäckängsgymnasiet i Borås och hon menar att skolan har ett viktigt ansvar att upptäcka psykisk ohälsa.

– Jag tror att det är jätteviktigt, till exempel på den skola där jag ju finns då så har vi haft fall med elever som har tagit sitt liv och vi vill ju förebygga det till varje pris. Så att identifiera och kunna åtgärda all psykisk ohälsa är ju viktigt naturligtvis. Det förstår jag ju också att det inte går att hitta allt men så mycket som bara möjligt, och att man i alla fall kan få vara erbjuden stöd och hjälp.

Var tredje vill ha hjälp
I en rapport från Socialstyrelsen framgår att mer än var tredje skola behöver och vill ha mer kunskap om hur man upptäcker och hanterar psykisk ohälsa hos barn. En grupp som särskilt lyfts fram är barn till missbrukare. Anne Davidsson igen.

– Psykisk ohälsa är ju definitivt ett sånt område där man saknar kunskap inom vissa områden och inte minst, där kunskapen de senaste åren har gått mycket framåt så att det vi lärde oss för några år sedan inte heller är riktigt detsamma längre, så att det är ju ett viktigt område.

Lärarutbildningarna ojämna
Hur mycket utbildning lärarna får i att hantera psykisk ohälsa skiljer sig mellan lärarutbildningarna, det vanligaste är dock att det finns få eller inga inslag av utbildning i att hantera barn som mår dåligt. Anne Davidsson tror att de flesta lärare ändå gör så gott de kan och försöker se till att barn som behöver hjälp får det, men att det kan skilja sig mellan lärarna.

– Någonstans kan man väl tänka sig att det handlar om personlighet, hur mycket man väljer att gå in i det eller om man väljer att slussa vidare det eller så.