Borås

Återvinning - chans att visa staden

1:30 min

I höst är Borås värd för en FN-konferens med deltagare från alla världsdelar. Det är det nya FN-organet International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities (IPLA) som håller sin konferens i Borås. Och det kommer alltså att handla om avfallshantering och hur man kan generera energi från soporna, säger Annette Carlson är vice ordförande i Borås kommunstyrelse.

Det är det internationella samarbetet "Waste Recovery", som Borås Stad, Borås Energi och miljö AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås ligger bakom som nu har uppmärksammats och är anledning till att FN-konferensen hålls just i Borås. 150 deltagare från hela världen kommer till Borås under några dagar i september för att lära sig mer.

– Det handlar om hur kan man använda avfall för att skapa nya resurser i form av energi, el och så vidare. Och att hålla nere avfallsmängden på tippar. I andra länder ser man inte avfallet som någonting mer än skräp, medan vi ser det som en resurs, säger Annette Carlson, vice ordförande i Borås kommunstyrelse.

– Människor ska kunna komma till Borås och samtala kring hur man kan bygga upp samarbeten mellan olika aktörer. Det handlar om hur man kan skapa ett samhälle med så lite avfall som möjligt. I Borås har vi kommit väldigt långt genom att vi återvinner och använder avfall som en resurs, att framställa biogas till exempel. Tanken är att även här i Borås ska de här olika grupperna träffas, lära av varandra och bygga nätverk.

Vad betyder det här för Borås?

– För Borås betyder detta flera saker. Att vi faktiskt får visa att vi är bra på att ta vara på våra resurser, och att Borås får visa sig vara en mötesstad. Det är också ett sätt för alla dom som är aktörer i form av näringsliv, SP, Högskolan att visa vad de faktiskt kan.

Nanna Siewertz Tulinius är Borås Stads representant i Waste Recovery samarbetet, och hon ser stora möjligheter för Borås näringsliv i och med konferensen.

– Ja, det är jätteroligt såklart. Jag hoppas att företagen ska vara med och förstå att det finns affärsmöjligheter här.

– Vi har sett företag utveckla nya produkter med vårt arbete som inspiration och jag tror att vi kommer se mycket mer av den varan.

– Borås har kommit väldigt långt, vi är duktiga på att inte lägga avfall på deponi, och detta har inte stor del av världen.

Hon tror även att FN-konferensen kan leda till möjligheter att hålla större konferenser i Borås i framtiden.

Sanna Thorén