borås

Unik träffpunkt för äldre planeras i Borås

1:25 min

I Borås planeras det nu för en ny stor träffpunkt för äldre och funktionshindrade. Huset ska ligga centralt i Borås och bli mer än BARA en träffpunkt. Tanken är att det också ska inrymma bland annat anhörigstöd, demensteam och handikappkonsulenter.

Om huset blir verklighet så blir det unikt i Sverige, säger Anna Christensen, moderat ordförande i stadsdelsnämnd Öster.

– Det blir ett jättestort hus med allting under samma tak. Det finns inget motsvarande, som jag vet. Tanken är att det ska ligga centralt, så att man kommer ner till centrum. Man ska lätt kunna ta sig dit utan problem.

Ersätter mindre enheter
Det handlar alltså om ett ny, centralt belägen träffpunkt för både äldre och funktionshindrade i Borås kommun, som bland annat ska ersätta verksamheterna som idag drivs i Sparrehus och Spinnaren. Och förutom att huset ska fungera som träffpunkt, så är grundtanken i det förslag som nu tagits fram, att också under samma tak samla mycket av de tjänster kommunen erbjuder i frågor som rör både äldre och funktionshindrade.

– Tanken är att det ska bli lättillgängligt till alla så att till exempel anhöriga kan komma in och ställa frågor till exempelvis demensteamet.

Skeptiska pensionärer
Om förslaget blir verklighet så kommer bland annat den dagverksamhet som idag bedrivs i centralt belägna Sparrehus på Sparregatan att flyttas till det nya huset. Bland de pensionärer som P4 Sjuhärad träffar på Sparrehus, finns en oro för vad det skulle innebära.

– Här finns så mycket kärlek och närhet. Kommer vi till ett stort stort hus med massor avorganisationer, då har man förstört den här lilla enheten som betyder så otroligt mycket för oss som känner varandra, säger Ingegerd Rylander.

Kommunstyrelsen ska behandla förslaget om en ny, stor träffpunkt för äldre och funktionshindrade på måndag. Men även om beslutet blir positivt är det ändå inte bestämt var den nya samlingsplatsen ska ligga.