herrljunga

Facket kritiserar socialsekreterarnas arbetsmiljö

1:30 min

Socialsekreterarnas pressade arbetssituation är en ständigt aktuell fråga. Idag är Akademikerförbundet SSR och ordförande Heike Erkers på besök i Borås för att belysa problemen.

Var tredje socialsekreterare idag upplever en för hög arbetsbelastning och allt mer tid går åt till administration medan kontakten med klienterna blir mindre. Sju av tio har dessutom funderat på att byta jobb. Det är inte bara socialsekreterarna som påverkas av den tuffa arbetssituationen, även människorna som söker sig till socialtjänsten riskerar att inte få den hjälp dom har rätt till.

– Socialsekreterarna har alldeles för mycket att göra i förhållande till den tid och dom resurser som personer kan lägga på sitt arbete. Det kan leda till att man dels får fysiska problem som sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Och dels att man inte kan garantera att man gör sitt jobb med god kvalitet, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Sviker medborgarna
– Om man jobbar och är stressad och inte känner att man har möjlighet att utföra sitt arbete på professionellt sätt, eller kanske inte ens ibland kan leva upp till socialtjänstlagens intentioner, då blir man som medborgare osäker och oskyddad. Och som medborgare måste jag veta att den hjälp jag får verkligen håller den kvalitet som jag har rätt till. Men det är också viktigt att jag som skattebetalare ska känna att de pengar jag betalar i skatt används på bästa sätt. Det handlar om rättssäkerhet, och att man har en enhetlig verksamhet men framför allt att människor får den hjälp de behöver.

I Herrljunga har det kommit fram att Socialtjänsten har stora brister i sina lokaler, att de inte kan prata avskilt eller upprätthålla sekretessen. Hur allvarligt är det?

– Vi kan se det på många håll i landet och det är riktigt illa. Vi har en lagstiftning som handlar om integritetsskydd, PUL, och om man inte kan uppfylla det och sekretesslagstiftningen då är man som enskild medborgare väldigt illa utsatt. Jag ska inte behöva hänga ut mitt liv offentligt inför en massa andra människor. Och jag som socialsekreterare ska kunna känna mig trygg när jag utför mitt arbete att det sker med hög integritet inför den klienten jag har framför mig. Där borde man politiskt få smäll på fingrarna att man tillåter att det är så. Utöver det så ska man ha en god arbetsmiljö, för det handlar om respekt för medborgarna. En medborgare ska inte behöva komma in i lokaler där det ser förskräckligt ut för att dom är i en utsatt situation. Kan bankchefer få höga professioner och sitta i fantastiska rum så kan också de människor som är mest utsatta få hamna i miljöer där de känner sig omhändertagna och välkomna.

Behöver statuslyft
– Vi behöver höja statusen på socialsekreterarnas arbete, sen måste kommunpolitikerna ta ansvar för den arbetsbörda som våra medlemmar har. Vi behöver höja lönerna och skapa bättre villkor för deras arbete. Sen behöver vi också inse att samhället håller på att utvecklas och bli mer komplext, och att vi har människor som har komplexa problem. Man behöver organisera arbetet på ett sånt sätt så att man kan ge medborgarna det som de behöver, och det är politikernas ansvar.

Sanna Thorén
sanna.thoren@sverigesradio.se