sjuhärad

Blir lättare att jämföra socialtjänster

Från och med nästa år ska det bli lite lättare att jämföra socialtjänsternas arbete i de olika kommunerna i Sjuhärad. Alla kommuner som ingår i Sjuhärads kommunalförbund kommer att mäta hur brukarna upplever bland annat det bemötande och den hjälp de får från socialkontoret.

I dag är det bara Marks kommun som mäter på det här sättet. Enligt Hans Borg, verksamhetsutvecklare på Marks kommun, visar den undersökning kommunen gjordes i höstas på en förbättring jämfört med undersökningen från 2010.