SJUKVÅRD

Oroande få barnpsykiater

1:22 min

Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Men beredskapen hos sjukvården att ta hand om alla i framtiden är dålig. Västra Götalandsregionen har sämst läkartäthet i landet inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

– Västra Götalandsregionen har legat lågt hela tiden, men de senaste åren ligger vi absolut sämst, säger Sven Ernstsson, verksamhetsansvarig på BUP vid Södra Älvsborgs sjukhus, och som är oroad av situationen.

Socialstyrelsens senaste publicering över tillgången på specialistläkare visar att Västra Götalandsregionen har den sämsta läkartätheten i landet när det gäller barnpsykiater. Här finns det knappt 3 specialister per 100 000 invånare, bäst är det i Stockholm med cirka 5 specialister per 100 000 invånare.

Dessutom är medelåldern bland specialistläkarna i Västsverige bland de högsta i landet. 60 procent är över 55 år.

– Där ligger vi också väldigt illa till, säger Ernstsson. Det är bara Skåne som är sämre. 

– Det här är alarmerande för återväxten av barnpsykiater!

Till detta kommer att det också är svårt för att rekrytera nya läkare till BUP, trots att jobbet enligt Sven Ernstsson är både givande och intressant:

– Det är ett jätteintressant arbete. Man träffar barn och familjer i en situation där man kan göra en stor insats. Man kommer den nära och det handlar om mjuka frågor och relationer. Det är sådant som betyder mycket för folk så det är ett väldigt, väldigt meningsfullt jobb.