Utökad jourtid inom vården i Skene

Nu har det kommit ett förslag till ny jourorganisation för sjukvården i Skene. Förslaget har tagits fram av SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, och innebär att patienterna får tillgång till fler jourtimmar på vardagkvällarna.

Jourorganisationen i Skene ska göras om. Det beslutade den så kallade strukturutredningen i höstas. Från idag två huvudmän med två parallella organisatoner, primärvård och sjukhusvård, så skall det i framtiden bara finnas en enda organisation. Idag har primärvården jourtid, med läkare och sköterskor på plats, vardagkvällar klockan 17 till 19 och på helger 10 till 16. Samtidigt har Skene lasarett en egen jour, dels för patienter som ligger inne, men även för de som drabbas akut av svåra medicinska sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och akuta andningsbesvär. Dygnet runt finns den jourmottagningen tillgänglig med egna läkare och egen sjukvårdspersonal.
Det nya förslaget innebär att SÄS, Södra Älvsborg sjukhus , tar över ansvaret för hela jouren. Resurserna slås ihop och jouren skall finnas i primärvårdens lokaler. Den akutmedicinska jouren skall vara öppen precis som tidigare, men vardagkvällar föreslås förlängd öppettid för primärvårdens patienter med två timmar från klockan 19 till 21.
Förslaget om jourverksamheten inom sjukvården i Skene ska behandlas av SÄS styrelse på torsdag.