Skattekontor i Sjuhärad försvinner

Skatteverket planerar en stor centralisering i Sjuhärad. På sikt skall kontoren i Skene och Ulricehamn i stort sett försvinna och i stället bli serviceställen med bara några få anställda.

Från och med årsskiftet hör Ulricehamn, Skene och Alingsås organisatoriskt till Borås och snart är det dags för nästa förändring. I dagsläget är det ovisst hur skatteverkets nya centraliserade organiation skall se ut, men senast 2009 skall kontoren i Ulricehamn, Skene och Alingsås i stort sett försvinna. Kvar blir bara servicekontor med ett par anställda. Omorganisationen görs av arbetsmässiga skäl och för att organisationen skall bli mer effektiv.
Ansvariga menar att centraliseringen inte skall innebära någon försämrad service till allmänheten. Det skall även i framtiden gå att få träffa kvalificerad personal på serviceställena, bara man bokar tid i förväg.
Senare i vår skall den nya organisationen spikas och först då får personalen veta hur det hela ska fungera. För närvarande pratas det inte om några uppsägningar, men klart är att ovissheten och oron bland personalen är stor. Även om jobbet blir kvar, väntar med största säkerhet åtminstone en pendelresa till Borås. Ungefär 100 anställda på de tre kontoren berörs av omorganisationen.