Kostnader i stormens spår

Marks kommun uppskattar sina kostnader för stormen till dryga två miljoner kronor. Bland annat blåste stora delar av Lyckekolans tak av.

Marks kommun försöker nu summera hur mycket stormen kostar kommunen.
Största delen svarar elbelysningen runt om i kommunen för. Värst drabbade verkar Fritsla och delar av Skene vara. Sammanlagt räknar man med reparationer för en och en halv miljon kronor. Men största problemet är just nu reservdelar, marknaden är i princip dammsugen på reservdelar så det kan ta lång tid att reparera belysningen.
Kostnaden för skador på fastigheter uppgår till mellan 250 000 och 300 000 kronor i kommunen. Bland annat blåste 400 kvadratmeter av taket till Lyckeskolans i Kinna av.
50 000 kostade arbetet att säkra vattenförsörjningen, bland annat ställdes vattentankar upp på olika ställen i kommunen och man höll dom kontinuerligt fyllda.
Allt som allt uppgår kostnaderna till två och en halv miljon kronor.

Därtill kommer skadorna på skogen. Just nu håller konsulten Olle Jönsson på att inventera de kommunala skogarna och han uppskattar att mellan 3 500 och 4 000 kubikmeter och det är lite mer än ett års avverkning i de kommnala skogarna.

För vissa delar av skogen kommer försäkring att betalas ut, men ändå finns det på sina håll stora skador bland annat vid Öresjön söder om Två Skyttlar har mycket granskog fallit.