Läkare kräver lagändring för bättre beredskap

Beredskapsöverläkaren i Västra Götaland, Per Örtenwall, anser att lagen måste ändras så att det blir möjligt att höja beredskapen i Sverige även i fredstid. Den nuvarande lagstiftningen tillåter bara höjd beredskap vid krigstillstånd vilket försvårar hanteringen vid katastrofer som till exempel vid flodvågskatastrofen i Sydostasien.