Utvecklingsplan för psykiatrin antagen

Regionfullmäktige i Västra Götaland antog i går en utvecklingsplan för psykiatrin.

Bland annat kommer missbruksvården kommer att förstärkas, unga med ätstörningar får mer stöd, ett regionalt vårdprogram för självmordsförebyggande åtgärder skall tas fram och primärvårdspsykiatrin skall utvecklas.
Dessutom beslutade regionstyrelsen att tillföra tio miljoner kronor i ett utvecklingsanslag riktat till psykiatrin. Moderaterna  reserverade sig mot beslutet.