Skogsskadorna i länet störst i Sjuhärad

Skogsskadorna i Västra Götaland efter stormen är störst i Sjuhärad. Det visar en flyginventering som nu genomförts. Skadorna är störst i Mark, Svenljunga och Tranemo.

Enligt flygbilderna så finns en tiondel av den skadade skogen i Västra Götaland. Och i Västra Götaland är det Sjuhäradsbygden som är värst drabbad. Och i Sjuhäradsbygden är det Mark, Svenljunga och Tranemo som är hårdast drabbade. Men även i södra delarna av Borås kommun och och i östra delarna av Ulricehamn så finns det områden som är hårt drabbade.
Ser man till anmälan av skogsavverkningar som kommit in till Skogsvårdsstyrelsen under de senaste veckorna, så är det i de tre kommunerna Mark, Svenljunga och Tranemo fyra gånger så många averkningsanmälningar som under ett år. Det indikerar att fyra års avverkning ligger på marken i dessa delar. I Borås, Bollebygd och Ulricegamn är det inte lika mycket, uppskattningsvis två års avverkning som har blåst ner.
En sammanställning av anmälda försäkringsskador på skog i Sjuhäradsbygden visar på 3 500 anmälningar. Den skog som blåst ner i Västra Götaland, är övervägande delen granskog. Det visar den flyginventering som nu är klar.