Roland Andersson kritiserar regeringen

Den högste politikern i Västra Götalands regionen, socialdemokraten Roland Andersson, kritiserar idag regering och riksdag för att Sverige inte följer barnkonventionen

Framför allt tänker Roland Andersson på de så kallade apatiska flyktingbarnen vars situation inte kan förbättras utan uppehållstillstånd. Den hjälp regionen kan erbjuda i form av vård är inte tillräcklig säger Roland Andersson

- Vi kan inte ge mer än en trygg omvårdnad.. .men roten till att barnen befinner sig på barnpsykiatriska avdelningar eller på vårdcentralen är ju hotet om att bli utvisade. Den delen klarar vi inte i regionen, det är det nationella ansvaret.

Eftersom regeringen har skrivit under barnkonventionen borde man agera annorlunda menar Roland Andersson, som det är nu tycker han inte att Sverige följer den, säger han.