Hektiskt för virkesmätarna

I stormens spår börjar nu timret från de fällda skogarna att komma fram till sågverk och pappersbruk. Det betyder ett intensivt arbete för virkesmätarna, den yrkesgrupp som avgör hur mycket varje stock är värd.