Kvinnoprästmotståndare viger egen biskop

I morgon skall kvinnoprästmotståndarna i den omdiskuterade missionsprovinsen viga sin första biskop. Vigningen kommer att förättas av utländska biskopar och hålls på en än så länge okänd ort i Göteborgs stift. Biskopen i Skara Stift Erik Aurelius, som var i Borås igår, anser att missionsprovinsen i och med biskopsvigningen bildar en ny luthersk kyrka och inte längre tillhör svenska kyrkan.

Efter Missionsprovinsens biskopsvigning i morgon skall den nye biskopen Arne Olsson prästviga provinsens tre första egna präster, däribland Gunnar Andersson från Mark.