Sjukhusen på plus

SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus, gick med nära 18 miljoner kronor plus förra året, visar bokslutet.
Samtidigt ökade vårdproduktionen vid sjukhusen i Borås och Skene - det blev fler besök i öppenvård, fler nya patienter och en drygt 10-procentig ökning av antalet operationstimmar.

SÄS lyckades dock inte leva upp till vårdgarantin under året, bland annat vad gäller gråstarroperationer och gallsten. Men under 2005 räknar SÄS med att kunna klara vårdgarantin, tack vare de resurser som frigjorts.