Protester mot ombyggnad av Horredsskola gav resultat

Den hårda kritiken från många ortsbor mot att bygga om Sjöbyskolan i Horred får nu politikerna att bromsa planerna. Pär Erik Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Mark, menar att man nu måste lyssna på Horredsborna.

Bakgrunden till planerna att bygga om Sjöbyskolan i Horred, och att flytta biblioteket, är en motion om att samlokalisera folkbiblioteket med skolbiblioteket. Alla kommunala instanser har varit positiva, och därför vill man flytta en del funktioner från skolbyggnaden, exempelvis kök och matsal till gymnastiksalen. Hela projektet väntas kosta omkring 20 miljoner kronor.

Men protesterna lät inte vänta på sig. Protestlistor har flutit in i en jämn ström, både från biblioteksbesökare och från idrottsrörelsen i Horred, som blir av med sin gymnastiksal. Protesterna får nu barn- och ungdomsnämndens ordförande Pär-Erik Johansson (m) att bromsa planerna. Han menar att Horredsborna inte haft tillräckligt mycket att säga till om i frågan.