Borås Energi krävs på betalning för vägslitage

Nu höjs kravet på att Borås Energi ska betala för att företaget sliter hårt på Industrivägen i Fristad.

Det handlar om en enskild väg till företagen Sweba-Dahlén och Uponor, en väg som allt mer används för Borås Energis tunga transporter till fjärrvärmeverket i Fristad. Eftersom det sliter hårt på vägen, borde Borås Energi också vara med och betala, menar huvudmannen för Vägsamfälligheten i Fristad, Lars Jansson.

Underhållet av Industrivägen har hittills bekostats av Uponor och bakugnstillverkaren Sweba-Dahlén. Formellt sett har de 2000 respektive 1000 andelar i vägen. Det vill säga att Uponor ska betala två tredjedelar av underhållskostnaderna. Borås Energi kan tänka sig att betala för 63 andelar, alltså 2 procent av vägkostnaden, men Lars Jansson tycker att det vore rimligt att Borås Energi betalade betydligt mer, 25 procent av vägkostnaderna.