Hushållningssällskapet möjlig delägare i Sjuhäradsbygdens Tidning

Det kan bli Hushållningssällskapet i Sjuhärad som räddar Sjuhäradsbygdens Tidning. Förhandlingar pågår om samarbete.

Sjuhäradsbygdens Tidning har haft ekonomiska problem i perioder under senare år, och på en extrastämma i höstas beslutades att tidningen ska söka en samarbetspartner, och nu pågår förhandlingar med Hushållningssällskapet i Sjuhärad.

Hushållningssällskapet har under senare tid expanderat kraftigt, och har ett behov av att synas ytterligare - och Sjuhäradsbygdens tidning har framför allt behov av att trygga upplagans storlek så att man även i fortsättningen får del av det för tidningen så livsviktiga presstödet. Det är något som hushållningssällskapets medlemmar skulle kunna hjälpa till med. Centerägda Sjuhäradsbygdens tidning och politiskt oberoende Hushållningssällskapet har också ett gemensamt intresse av för att lyfta fram landsbygdsfrågorna.

Än har inga beslut fattats, och det är inte klart hur ett samarbete skulle kunna se ut. Men ett alternativ är att Hushållningssällskapet går in som delägare i tidningen. Då får man möjlighet att påverka tidningens inriktning och innehåll genom styrelsearbetet - även om redaktionen ska jobba opartiskt.