Stoppad gummiforskning

En planerad studie av hur arbetsmiljön påverkar gummiarbetarna och deras förmåga att få barn har stoppats av brist på pengar.

I Sjuhärad finns många före detta gummiarbetare och Industrifacket och forskare misstänker att de och deras kolleger utsatts för farliga miljögifter.

Forskningen har visat på ökad cancerrisk bland gummiarbetarna, men det finns flera frågetecken som behöver rätas ut. Framför allt tycker Pauli Kuitunen att det är angeläget att få igång studien ur ett kvinnoperspektiv eftersom det är främst manliga arbetare som studerats tidigare.

150 gummiarbetare från hela landet skulle ingå i studien. Redan 2003 låg forskarna på yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund i startgruparna - men ännu har den fortsatta forskningen inte kommit igång på grund av pengabrist.