Strid om kommundelschefer i Borås

Borås kommun skall spara två miljoner kronor på att inte återbesätta tre chefstjänster. I stället får tre kommundelschefer ansvara för sex kommundelar, något som vänsterblocket, med socialdemokraternas Solveig Kjörnsberg i spetsen, inte gillar.