Inga pengar till lekplatser

Elva lekplatser på skolor i Ulricehamn kommun klarar inte EUs säkerhetskrav. Därför vill Serviceförvaltningen ha 354 000 kr i tilläggsanslag för att åtgärda bristerna i år. Utan några extra pengar blir konsekvensen att fyra lekplatserna måste stängas - eller att annat viktigt underhåll på övriga fastigheter inte kan genomföras.
Kommunstyrelsen beslutade igår att inte bevilja några pengar - utan uppmanar i stället förvaltningen att göra omprioriteringar inom sin egen budget för att åtgärda bristerna på lekplatserna.