Störande reklam i parken

Kristdemokraterna i Ulricehamn anser att reklampelare intill hårt trafikerande gator är en trafikfara eftersom reklamen distraherar trafikanterna. Allan Olsson (kd) har i en motion föreslagit att all kommersiell reklam på kommunens mark ska tas bort.
- Det är dessutom ett störande inslag i parker och på grönytor, skriver han i motionen.
Kommunstyrelsen håller däremot inte med - och beslutade igår att föreslå fullmäktige att avslå motionen.